سبک زندگی

چشم ها و ابرو ها از دیرباز  یکی از ارکان اصلی زیبایی به شمار می آمده اند. پرپشتی و زیبایی ابرو و مژه های بلند و خوش حالت می توانند به سادگی حالت کلی چهره را تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل زیبایی و پر پشت بودن ابرو و مژه ها تاثیر  زیادی در زیبایی صورت و گاه اعتماد به نفس فرد دارند.

22 مهر
مطلب