سبک زندگیسرگرمیفرهنگیهنری

یک استودیوی نروژی، به فکر راه‌اندازی کتابفروشی‌های زنجیره‌ای است که نخستین آن‌ها در ایتالیا راه‌اندازی شده است و در آن از نشانه‌های معماری محلی استفاده کرده است. 

18 مهر
مطلب