سبک زندگیسرگرمیفرهنگیهنری

یک استودیوی نروژی، به فکر راه‌اندازی کتابفروشی‌های زنجیره‌ای است که نخستین آن‌ها در ایتالیا راه‌اندازی شده است و در آن از نشانه‌های معماری محلی استفاده کرده است. 

18 مهر
مطلب
سبک زندگیهنری

شهر «ریوکان» نروژ پنج ماه از سال را بدون تابش نور خورشید و در تاریکی به سر می برد سالهاست که با انجام پروژه‌ای با نام «پروژه آیینه» این مشکل تا حدودی رفع شده است.

15 مهر
مطلب