سبک زندگی

اگر یک آرایشگر زبردست بشناسید که بتواند تابلوهای نقاشی را روی موهای شما پیاده کند، موهایتان را به دستش نمی‌سپارید؟

12 بهمن
مطلب
سبک زندگی

دست خط
سبک و اندازه دست خط حاوی اطلاعات شخصیتی است.  اشخاص خجالتی، باریک بین و درس‌خوان معمولا دست خط ریزتری دارند. در سوی دیگر، افراد اجتماعی‌تر تمایل دارند با دست خط بزرگ توجه دیگران به خود جلب کنند.

10 مهر
مطلب