سرگرمیهنری

پرویز پرستویی به اینستاگرام آمده است. این بازیگر پرسابقه و طراز اول ایرانی تا به حال ۵۴ پست اینستاگرامی گذاشته و ۲۶ هزار نفر هم از هوادارانش او را دنبال می‌کنند. 

3 مهر
خبر