سبک زندگی

در سال ۲۰۱۵ تا به حال تعداد افرادی که در هنگام گرفتن سلفی از دنیا رفته‌اند از تعداد افرادی که در اثر حمله کوسه مرده‌اند بیشتر بوده‌اند.

1 مهر
مطلب