سبک زندگی

چرت نیم‌روزی می‌تواند فشار خون و خطر سکته قلبی را کاهش دهد.
خوابیدن به مدت نیم ساعت و یا کمی‌ بیشتر در میانه روز، خطر حمله قلبی را تا ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

31 شهريور
مطلب