سبک زندگی

با دیدن رفتارهای عجیب و غریب پدربزرگ یا مادربزرگتان به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنید و در صورت تشخیص بیماری، درمان و داروها را جدی بگیرید.

21 شهريور
مطلب