تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

کاربران زیادی از اینستاگرامی‌ها، عکس‌های تکراری ولی پر لایک منتشر می‌کنند که از قواعد ساده و ثابتی پیروی می‌کند. همه ما عکس‌های مشهوری را دیده‌ایم یا سلفی‌هایی که با حالتی ثابت گرفته‌ شده‌اند و هر کسی با همان ژست و ادا در حال انتشار تصاویری از خود است.

18 شهريور
مطلب