سبک زندگی

یک تحقیق علمی این هفته منتشر شده که نشان می‌دهد که حوادث نامطلوب در پیِ انتشار آگهی‌ها و تبلیغات غیرواقعی در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی، در مدت زمان سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به دوبرابر رسیده است.

11 تير
خبر