سبک زندگی

میزوفونیا یک اختلال عصبی روانی نادر است که در آن فرد، به دنبال شنیدن صداهای خاص، دچار خشم و ناراحتی شدید می‌شود.

این اختلال توسط توسط دانشمندان علوم اعصاب آمریکایی  شناسایی شده است. صداهایی که میتوانند باعث ایجاد علائم این سندرم شوند ممکن است صداهای آرام یا بلند باشند.

28 مرداد
مطلب