سبک زندگی

چاقی معضلی است که این روزها گریبان بسیاری از شهرنشینان را گرفته است. مصرف بی‌رویه روغن‌ها و غذاهای آماده بدن را با انبوهی از مواد ناسالم مواجه می‌کند. هم‌چنین کم بودن تحرک در میان آدم‌هایی که این روزها همه پشت میز نشین شده‌اند باعث انباشت چربی‌ها در بدن می‌شود.

14 آبان
مطلب
سبک زندگی

کاهش وزن و داشتن اندام مناسب این روزها یکی از دغدغه‌های بسیاری از آدم‌است.

در این مطلب ما به شما خوراکی‌هایی معرفی می‌کنیم که اگر شب‌ها بخورید به کاهش وزنتان کمک می‌کنند.

21 اسفند
مطلب
سبک زندگی

متابولیسم چیست؟
متابولیسم کلمه‌ای است که برای روند شکستن پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها برای دست‌یابی به انرژی در بدن، گفته می‌شود.
متابولیسم در بدن ما اتفاقی بیولوژیکال و درونی است. 

12 مرداد
مطلب
27 مرداد
مطلب