سبک زندگی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از درد بدن بنالید، بد نشسته باشید و بدنتان خشک شده باشد و یا با حمل بار اضافه بدن درد گرفته باشید. این ویدئو به شما از مزایای قرار گرفتن بدن در حالت مناسب می گوید.

22 مرداد
ویدئو