سبک زندگیفرهنگی

وقتی دوستداران کتاب، برای قبل از خواب کتابی را انتخاب می‌کنند فقط به فکر آن چه که می خوانند هستند نه این‌که چطور آن کتاب را می خوانند.

6 مهر
خبر
سبک زندگی

طاقچه قطعا نخستین کتاب‌خوان الکترونیکی فارسی نیست، اما می‌تواند نقش خود را در این زمینه برای قوام‌بخشی به اکوسیستم کتاب‌خوانی در ایران به خوبی بازی کند.

19 مرداد
مطلب