سبک زندگی

طاقچه قطعا نخستین کتاب‌خوان الکترونیکی فارسی نیست، اما می‌تواند نقش خود را در این زمینه برای قوام‌بخشی به اکوسیستم کتاب‌خوانی در ایران به خوبی بازی کند.

19 مرداد
مطلب