تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

۱- استفاده از سلفی آن طور که امروزه از آن صحبت می‌کنیم به سال ۲۰۰۴ و سایت فلیکر بر می‌گردد.

۲- از ۱۸۸۰ مردم شروع به گرفتن سلف‌پرتره از خود کردند، این دوره‌ای بود که سلف-تایمر به دوربین‌های عکاسی آمد. 

17 مرداد
مطلب