سرگرمیهنری

این هم یک جورش است. دنیای تخیلات آدم بسیار فراتر از آن‌چه که فکرش را هم بکنید می‌تواند پر و بال بگیرد و چیزهای زیادی را برای خودش بسازد. حالا این هنرمند تصویر‌گر هم برای غذاها و نوشیدنی‌ها زندگی روزانه‌ای را تصور کرده و تخیلاتش را به تصویر کشیده است.

12 مرداد
مطلب