سبک زندگی

فروش گوشت‌های حرام ممنوع است اما به نوشته اقتصادنیوز، علیرغم این محدودیت در واردات و فروش،  به گزارش برخی رسانه‌های رسمی، باز هم در کشور یافت می‌شوند. 

1 آذر
خبر