سبک زندگیسرگرمیهنری

یک هنرمند با استفاده از موادغذایی رنگارنگ، با مد شوخی کرده است. او از تکه نان و سبزیجات و خوراکی‌های دیگر، لباس‌ها و پوشش‌هایی مد روز ساخته است.

14 تير
مطلب