سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

یک طراح و تصویرساز فشن از ارمنستان، به نام ادگار آرتیس، از تکه‌های کاغذ و روزمره‌ترین وسائل استفاده کرده تا لباس‌های زیبایی را به تن مدل‌ بریده‌اش از کاغذ کند. 

25 دى
مطلب
سبک زندگیسرگرمیهنری

یک هنرمند با استفاده از موادغذایی رنگارنگ، با مد شوخی کرده است. او از تکه نان و سبزیجات و خوراکی‌های دیگر، لباس‌ها و پوشش‌هایی مد روز ساخته است.

14 تير
مطلب