سبک زندگی

چندی قبل، مطلبی در بادبادک نوشتیم درباره یک خشکشویی که در اقدامی جالب ویترینش را تبدیل به فضایی مفهومی کرده بود. خشک‌شویی پاکان، حالا طرحی جدید پیاده کرده به نام «تقدیم» که شایان تقدیر به نظر می‌اید.

3 مهر
خبر
9 دى
ویدئو
سبک زندگیفرهنگی

هر روزه خبرهای متفاوتی درمورد بی‌عدالتیهای اجتماعی مانند نژاد پرستی، تجاوز، گرسنگی و مانند آن می‌شنویم و یا خود به چشم می‌بینیم. داستانهایی درباره تعصبات بی‌مورد سازمانی هم همین‌طور. قربانیان خبرها را پر کرده‌اند و جهان با بی‌عدالتی درگیر است. چه بایدکرد؟ 

15 آذر
مطلب