سبک زندگی

پرونده ۳ شرکت که در زمینه عرضه مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی برندهای مشهور فعالیت می‌کردند، در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.

سایت عصر ایران با انتشار این خبر نوشته این کار نه توسط قاچاقچیان ناشناخته که توسط واردکنندگان برندهای مشهور صورت گرفته است. 

31 خرداد
خبر