سبک زندگی

بعضی وقت‌ها با این‌که گمان می‌بریم حسابی خانه را تمیز کرده و به قولی خانه مثل گل شده است اما در پشت پرده این تمیزی هنوز گرد و خاک‌ها و باکتری‌ها و آلودگی‌ها در گوشه و کنار خانه باقی مانده است.

24 مهر
مطلب
سبک زندگی

بعضی کارهای کوچک با وسائل دم دست در خانه شاید خیلی از مشکلات شما را در خانه‌داری  حل کند و کارتان را راه بیاندازد.
نگاهی به این ویدئو بیاندازید شاید یکی از مشکلات امروز شما در خانه را برطرف کند.

8 شهريور
ویدئو
سبک زندگی

همیشه راه‌حل‌های ساده و در دسترسی هستند که انجام دادن آن‌ها سختی کارها را  از پیش پای شما بر می‌دارد. اینکه چطور سینی فر را  از سوختن نجات دهیم و یا لکه‌های مختلف را چطور پاک کنیم و هزارن اتفاق کوچک که وقت شما را می‌گیرند و بعضی وقت‌ها واقعا سخت هستند.

30 خرداد
مطلب