تکنولوژیسبک زندگیهنری

هشتگی مربوط به نسل حاضر، به نشانی ThisGeneration# به ما یادآوری می‌کند که چه تغییراتی، مثبت یا منفی در زندگی دیجیتالی رخ داده است. 

24 شهريور
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

خودت رو به عنوان یک عکاس قبول داری؟‌ دوست داری عکس‌های خوبت یا خاطره‌آنگیزت رو بپوشی؟ آدیداس، روی شما سرمایه‌گذاری کرده و سرویسی برای این منظور ارائه کرده است. 

30 آبان
مطلب