تکنولوژی

بوگاتی جدید ؛ ابرخودرویی برای شکستن رکورد سرعت ۴۵۰ کیلومتر در ساعت.

13 اسفند
ویدئو
تکنولوژیسبک زندگی

ایران خودرو به سفارش بنز آلمان کارگران را بازخرید می‌کند تا بتواند خود را برای همکاری با این خودروساز بزرگ جهان آماده کند.

این بازخرید‌ها بیشتر در رده مدیریتی است و گفته می‌شود بنز به همین خاطر ۴۲ میلیون یورو به ایران خودرو دیزل پرداخت کرده است. 

18 مهر
خبر
تکنولوژیسبک زندگی

۴۰ نفر در غرب بریتانیا بر روی صندلی‌هایی می‌نشینند سوخت آن از گازی تامین می‌شود که با پردازش پسمانده‌های غذایی و مدفوع انسان تامین می‌شود.

29 آبان
مطلب