سبک زندگیفرهنگی

زمین، یک ملیت است

فقط قرار نیست شعار بدهیم که در حال فعالیت زیست محیطی هستیم. به سوی سبز رفتن یک وظیفه خطیر است که تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که به سمت زندگی فراگیر برویم. در این روند لازم است چیزهایی ساده، تغییر کنند. 

15 ارديبهشت
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

۴۰ نفر در غرب بریتانیا بر روی صندلی‌هایی می‌نشینند سوخت آن از گازی تامین می‌شود که با پردازش پسمانده‌های غذایی و مدفوع انسان تامین می‌شود.

29 آبان
مطلب