سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

مکتب تهران در سومین روز از اجرای موسیقی زنده در بوفه کتاب میزبان مهرداد نصرتی بود. ویدئوی چند دقیقه ای از این اجرا را ببینید.

 

9 خرداد
مطلب