سرگرمیهنری

نمایش «انگار در چشم‌های تو اسب می دود» به کارگردانی طاها ذاکر از روز دوشنبه ۴ خرداد، ساعت ۲۰ در مکتب تهران به صحنه رفته و بعد از آن به مدت یک ماه در یک سالن نمایشی دیگر اجرای خود را ادامه خواهد داد. 

5 خرداد
مطلب