سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

مکتب تهران در سومین روز از اجرای موسیقی زنده در بوفه کتاب میزبان مهرداد نصرتی بود. ویدئوی چند دقیقه ای از این اجرا را ببینید.

 

9 خرداد
مطلب
سبک زندگیفرهنگیهنری

مکتب تهران در اولین روز از اجرای موسیقی زنده در بوفه کتاب میزبان ماکان اشکوری بود. ویدئوی چند دقیقه‌ای از این اجرا را در بادبادک ببینید.

5 خرداد
مطلب
سرگرمیهنری

نمایش «انگار در چشم‌های تو اسب می دود» به کارگردانی طاها ذاکر از روز دوشنبه ۴ خرداد، ساعت ۲۰ در مکتب تهران به صحنه رفته و بعد از آن به مدت یک ماه در یک سالن نمایشی دیگر اجرای خود را ادامه خواهد داد. 

5 خرداد
مطلب