فرهنگیهنری

معبد بوروبودور(borobudur) در قرن نوزدهم توسط اشغالگران هلندی در اعماق جنگل جاوا در اندونزی یافت شد. آنچه که آنها یافتند ساختار غول پیکری است که بیش از ۵۵۰۰۰ متر مکعب سنگ در آن بکار رفته است. این معبد نزدیک به ۲۷۰۰ تخته سنگ حجاری برجسته و ۵۰۴ مجسمه بودا دارد.

 

 

15 ارديبهشت
مطلب