فرهنگی

نقد جنسی، برای انتقاد از یک رفتار جنسی صحیح نیست. اما فعلا، با نمونه‌هایی از طنز مواجهیم که با توجه به محدودیت‌های گفتاری، به نوعی نمایندگی جریاناتی لمپن-«متجدد» را ایفا می‌کنند و به بازتولید ادبیات چاله‌میدان، با کنایه‌هایی هوشمندانه ولی همان‌قدر رکیک، روی می‌آورند.

15 مرداد
خبر
تکنولوژیسرگرمی

اگر قصد گرفتن سلفی دارید این اشتباهات را انجام ندهید تاعکس بهتری داشته باشید.

10 ارديبهشت
ویدئو
تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

۱- استفاده از سلفی آن طور که امروزه از آن صحبت می‌کنیم به سال ۲۰۰۴ و سایت فلیکر بر می‌گردد.

۲- از ۱۸۸۰ مردم شروع به گرفتن سلف‌پرتره از خود کردند، این دوره‌ای بود که سلف-تایمر به دوربین‌های عکاسی آمد. 

17 مرداد
مطلب
تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

مطالعه‌ای تازه نشان داده آن‌هایی که سلفی‌هایشان را آنلاین به نمایش می‌گذارند، نوعی نارسیسیم و خودشیفتگی را بروز می‌دهند که احتمال دارد نشانه‌هایی از اختلالات روانی و اختلال شخصیت باشد. 

21 دى
خبر