هنری

حسن نوروزی مجسمه ساز و هنرمند ايرانی كه با قطعات غيرمعمول فلزی،  مجسمه می‌سازد.
او يك مجسمه ساز بااستعداد از ايران است كه مجموعه‌ای از حيوانات جالب را كه پر از حس و زندگی هستند با استفاده از هزاران ابزار فلزی، از قطعات مختلف ساخته است.

26 فروردين
مطلب