سرگرمیهنری

 زوج هنرمند کالیفرنیایی را می‌توان از تاثیرگذاران هنر شیشه نامید.
این مجسمه‌های شیشه‌ای که امواج اقیانوس را برای شما به ارمغان می‌آورند هنر دست پاول دزوما و مارشا بلاکر الهام گرفته از طبیعت و زیبایی دریا، ساخته شده از شیشه هستند .

17 فروردين
مطلب