سبک زندگی

همه خشمگین می‌شوند. هرچه باشد خشم نیز همراه با اندوه شادی و ترس یکی از هیجان‌های جهانی‌ست و مردم در سراسر دنیا مردم با دیدن رفتار و شنیدن صدای خشم‌آلود آن را تشخیص می‌دهند .
ماهیت خشم  اکثر اوقات به صورت‌های زیر تعریف می‌شود:
هیجانی که برای دشمنتان نگه می‌دارید

17 فروردين
مطلب