سبک زندگی

بالا و پایین رفتن خارج از کنترل قند خون باعث می شود احساس بهم ریختگی کنید: تحریک پذیر، خسته و احساس خشم در نبود غذا به شکلی که نمی توانید جلوی خوردنتان را بگیرید.

15 خرداد
مطلب
سبک زندگی

در این پست ما به شما غذاهایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانند از قند بالای خون جلوگیری کنند.

10 اسفند
مطلب