طب سنتی
سبک زندگی

اگرچه هوا سرد شده و پوشیدن لباس‌های گرم الزامی است اما اگر هنوز با پوشیدن یک خروار لباس سردتان می‌شود و همیشه از سردی انگشت‌های دست و پایتان می‌نالید بهتر است در رژیم غذایی خود تغییراتی ایجاد کنید.

19 دى
مطلب
سرگرمیهنری

موج سرمای ناگهانی در شهرهای آمریکا موجب یخ زدن طبیعت این مناطق شده است. به وجود آمدن صحنه‌های بدیع زمستانی در پی این سرما از زیبایی‌های آن است.
تصاویری که در پایین خواهید دید توسط عکاس محلی جاناتان نیمرفرو به ثبت رسیده است از موجی که بالا آمده ولی سرما اجازه فرو نشستن به آن نداده است.

10 اسفند
مطلب