سبک زندگیسرگرمیهنری

حتما داستان راپونزل مهربان با موهایی بلند و طلایی را بارها شنیده اید. دختر زیبایی که به هنگام تولد جادوگری پیر او را تصاحب می کند، به جرم اینکه پدرش زمانی که مادر راپونزل او را باردار بود، از باغچه پیرزن جادوگر برایش تربچه و به عبارتی راپونزل می چید!

26 بهمن
ویدئو