سبک زندگیهنری

۲۰ درخت در تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶، قرار است برای ساختن یک جنگل شناور در آب‌های رتردام هلند به کار گرفته شوند.
این اثر هنری که  « در جستجوی ساختار» نام  دارد، اثر هنرمند محلی جرج باکر است. جنگل شناور قرار است با مصالحی از پیش‌ساخته شده درست شود.

3 بهمن
مطلب
سبک زندگیفرهنگی

اغلب فکر می‌کنیم توسعه شهری منجر به تخریب محیط زیست می‌شود و قطع درختان در میان چرخ‌های توسعه اتفاقی ناگزیر است اما ما می‌توانیم بدون آن‌که به طبیعت آسیبی برسانیم زندگی کنیم. در عکس‌های زیر تصاویری را می‌بینیم که ساخت خانه‌ها باعث قطع شدن درخت‌ها نشده‌اند.

11 مرداد
مطلب
سبک زندگیفرهنگی

«هایکشی» و «وانکی» دو دوست معلول هستند که به کمک هم دهکده‌شان را از آبگرفتگی نجات دادند.

این دو دوست در دهکده کوچکی در شهر «یلی» در شمال چین زندگی می‌کنند و با وجود نقاط ضعفی که دارند موفق به کاشت ۱۰ هزار درخت در مدت ۱۰ سال شدند.

23 ارديبهشت
مطلب
سرگرمی

حس ما به جنگل حسی‌است اسرار آمیز همراه با ترسی که از ندانستن اتفاقاتی که قرار است درون آن بیافتد ناشی می‌شود.

25 بهمن
مطلب