فرهنگیهنری
پنجره‌های هر ساختمان عضو حیاتی بنا به حساب می‌آیند، آن‌ها به زنده بودن فضا کمک می‌کنند و بیرون چهار دیواری را به داخل آن مرتبط می‌کنند.عکاس پرتقالی آندره ویسنت گونکالوس در یک مجموعه عکس به نام پنجره‌های جهان توجهش را معطوف به این عنصر معماری کرده است.در این مجموعه شما با پنجره‌های فراوانی با شکل‌ها
22 خرداد
مطلب
هنری

آن‌چه که در این مجموعه عکس از " توماس ون هاتریو  " عکاس آزاد و روزنامه‌نگار می‌بینید، شباهت زیادی به همه عکس‌هایی که تا کنون دیده‌اید ندارد.

25 بهمن
مطلب