سبک زندگیفرهنگی

  من غلط کردم جان برادر، اين هم تاوان. انشاالله پايم شکسته باشد از صد جا و ديگر جا نیفتد با هیچ عصايی هم نتوانم سوار اتوبوس شوم. قسم میخورم. فقط تو امشب بیا و من را ببر قول میدهم برنگردم. پايان. نامه هم نمیدهم... شغل میخواهم چکار؟ درس خواندم که خوانده باشم. ای جانم!

9 بهمن
مطلب
فرهنگی

آخ آخ...اين لعنتی را چطور ساختی؟ اين زير زمین مگر نبايد پله داشته باشد؟ حالا خدا رو شکر که با اين بی عقلی تو من پايم لای همین نرده ها گیر کرد. خون هم از خراش است. اگر افتاده بودم تو اين سیاه چاله چی؟ آنهايی را که اينجا قايم میکنید، چطور میروند پايین؟

18 دى
مطلب
شبِ گرگ
فرهنگی

عاليه عطايي، متولد۱۳۶۰ زاهدان. نمایشنامه‌نویس، داستان‌نویس و فارغ التحصیل ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر است.

11 دى
مطلب