سرگرمی

ساعات خسته کننده نهار در دفتر استفان براسچ تبدیل به زمان مناسبی برای درست کردن مجسم‌هایی از موز شد. این هنرمند هلندی با انداختن خط روی موز و فرصت دادن برای قهوه‌ای شدن این خطوط، فرم‌های اولیه را برای ساختن این مجسمه‌ها می‌سازد. 

16 بهمن
مطلب