سبک زندگی

بر اساس مطالعاتی که توسط شرکت سازنده مبلمان Steelcase انجام گرفته است، نامناسب‌ترین شیوه‌های نشستن برای استفاده از ابزارها معرفی شده‌اند. اگر تمایل دارید که شانه‌های گرد و پشت قوز کرده‌ای داشته باشید به همین روش‌ها ادامه دهید. 

12 بهمن
مطلب