سبک زندگیسرگرمی

معرفی فیلم Lucy آخرین ساخته لوک بسون فرانسوی با بازی اسکارلت جوهانسون.
« لوسی » جدیدترین ساخته لوک بسون بر پایه نظریه‌ای درباره عملکرد مغز ساخته شده است که در آن گفته شده انسان تنها قادر به استفاده از ۱۰ درصد مغز خود هست و ۹۰ درصد دیگر دست نخورده باقی مانده است. 

9 بهمن
ویدئو