سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

مکتب تهران در سومین روز از اجرای موسیقی زنده در بوفه کتاب میزبان مهرداد نصرتی بود. ویدئوی چند دقیقه ای از این اجرا را ببینید.

 

9 خرداد
مطلب
سبک زندگیفرهنگیهنری

همه ما تجربه دیدن فیلم در سالن‌های سینمای خسته‌کننده و یک شکل را داریم. سالن‌های سرد و بی‌روحی که لزوما سیستم صوتی و تصویری درست و حسابی هم ندارند. 

6 بهمن
مطلب