سبک زندگی

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری تحقیقی منتشر کرده است که طبق آن سه چهارم مردم ایران باور دارند که وضعیت آن‌ها در آینده یا بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند. 

 

25 دى
خبر