سبک زندگی

وقتی صحبت از غذاهایی می‌کنیم که فشار خون را بالا می‌برند، بیشترین توجه به سمت غذاهای پُرنمک معطوف می‌شود. زیرا فشاری که جریان خون بر دیواره‌ی رگها وارد می‌کند، به دلیل حجم آب بیشتری که سدیم جذب می‌کند افزایش می‌یابد. مقداری سدیم برای فشار خون و کنترل حجم خون لازم است اما نه بیشتر.

23 بهمن
مطلب
سبک زندگی

به گزارش انجمن قلب آمریکا، یک گروه از متخصصان قلب پیشگام در این کشور، دستورالعملی جدید برای اندازه گیری فشار خون منتشر کرده است که بر اساس آن فشار خون حداکثر ۱۳۰ با فشارخون حداقلی ۸۰ مرز فشار خون بالا به حساب می‌آید.

29 آبان
مطلب