سبک زندگی

به گزارش انجمن قلب آمریکا، یک گروه از متخصصان قلب پیشگام در این کشور، دستورالعملی جدید برای اندازه گیری فشار خون منتشر کرده است که بر اساس آن فشار خون حداکثر ۱۳۰ با فشارخون حداقلی ۸۰ مرز فشار خون بالا به حساب می‌آید.

29 آبان
مطلب