سبک زندگی

سید حسن قاضی زاده هاشمی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار کرد: به دلیل آنکه در ساعات اولیه قطعی برق داشتیم و مردم در تاریکی به سر بردند، امکان امدادرسانی در ساعات اولیه آنطور که باید وجود نداشت.

22 آبان
خبر