سبک زندگی

حمیدرضا احمدآبادی در رسانه‌های فارسی به آقای دوربینی شماره دو معروف است. 
او خود را معروف‌ترین بسیجی این روزها می داند. احمدآبادی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ایران ثبت نام کرد اما رد صلاحیت شد.

26 مهر
مطلب