سبک زندگی

برند اچ اند ام با همكارى برند لوكس و انگليسى اردم كالكسيون پاييزى طراحى كردند كه طرح از برند اردم است ولى توسط برند اچ اند ام اجرا شده است.
اين لباس ها براى كلكسيون لوكس اچ اند ام است ولى قيمت آن ها از برند اردم كمتر است.

24 مهر
مطلب